Ekstra trening for foreldre med barn !

Det vil arrangeres barnesjakk, hvor foreldre kan være med på sandesundsveien skole . Dette skulle vært startet, men pga sykdom. Vi starter opplæringen i skoletiden i starten fra 13. mars, for så å også ha sjakk etter skoletid etter kort tid. Hvor oppmøte med foreldre er velkomment. Ved spørsmål kan man ringe Lasse Johannessen på tlf 90805083

Ellers er det for barn OG voksne på Dickens i over-etasjen (ved de lange bordene har vi fått en plass) hver onsdag og fredag, for de som bare vil trene, eller varme opp før de blir med på klubben. Fredager kl 20:30 senker de belysning, og skrur opp musikken litt, så da drar vi hjem fra rundt den tiden. Onsdager er anbefalt, da noen vil dra ned på Sangerhuset rundt kl 1830 fredager, mens på onsdager blir vi så lenge interessen er der, og vi hygger oss.

Det er også barnesjakk hver fredag på sangerhuset fra klokken 17:30-18:30 for de som ikke ønsker å komme på Dickens (flest barn på sangerhuset), og de voksne kommer gjerne fra klokken 18:30 ,da arrangeres som regel langsjakk (turnering over tid) eller lynsjakk turnerninger.